Hitta pengar

Utveckla

Påverka

Välkommen till den Sociala Ekonomin i Västra Götaland

Vi samlar den Sociala Ekonomin och dess aktörer på en och samma hemsida.

Här finns information om var du söker information, stöd och olika möjligheter att hitta finansiering, utbildning och kontakt.

Västra Götaland består av fyra delregioner:

  • Fyrbodal (Social Ekonomi Fyrbodal)
  • Göteborgsregionen (Göteborgsregionenens sociala ekonomi)
  • Sjuhärad  (Social ekonomi i Sjuhärad)
  • Skaraborg  (Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg)

SER Sociala Ekonomins Råd är vårt gemensamma samverkansorgan i Västra Götaland.

Se vidare under resp delregion

 

Vad är social ekonomi?

Social Ekonomi brukar beskrivas såhär:

  • Organiserade verksamheter som har samhällliga ändamål.

  • Bygger på demokratiska vär- deringar.

  • Organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Hitta pengar
Projekt, finansiering, utveckling.
Utveckla
Rådgivning, samverkan, kunskap...
Påverka
Vi påverkar förutsättningarna för social ekonomi