Aktuellt i Skaraborg

Kallelse till SENS årsmöte 23 mars 2020

Plats: Kooperativet Kanalslussen Stationshuset Järnvägsgatan 2 Töreboda

Program

Kl. 18.00- ca 20.00

SENS bjuder på fika från kl. 18:00

Kl. 18:30

Information om NAD projektet och projekt inom Socialt entreprenörskap
Information från SENS

Årsmöte

VÄLKOMNA!

Årsmöteshandlingar: http://www.socialekonomivg.se/aktuellt-i-skaraborg

Anmälan senast den 20 mars till kristina [dot] berneholm [at] coompanion [dot] se

 

----------------------------

NAD - Nätverk, Aktivitet, Delaktighet

NAD i Väst påbörjades i januari 2019 i två av fyra delregioner i Västra Götalandsregionen, Skaraborg- och Göteborgsregionen. Syftet är att matcha nyanländ med förening och erbjuda någon typ av aktivitet för att ge förutsättningar för ökad integration in i samhället, ökade kontaktytor och delaktighet. Det handlar även om att få ökad kunskap om föreningslivet och på så sätt underlätta integrationen i samhället. Utvecklingsarbetet NAD är tänkt att pågå i omkring fyra år, med finansiering år för år, för att implementeras som en modell och metod för ökad integration. På sikt är förhoppningen att alla delregioner i Västra Götalandsregionen ska vara en del av NAD i Väst.

Mer information om NAD www.vgregion.se/NAD

 

 

Senaste nyheter

Kallelse till SENS årsmöte 23 mars 2020
Datum för inlägg: