Aktuellt i Skaraborg

 

NAD - Nätverk, Aktivitet, Delaktighet

NAD i Väst påbörjades i januari 2019 i två av fyra delregioner i Västra Götalandsregionen, Skaraborg- och Göteborgsregionen. Syftet är att matcha nyanländ med förening och erbjuda någon typ av aktivitet för att ge förutsättningar för ökad integration in i samhället, ökade kontaktytor och delaktighet. Det handlar även om att få ökad kunskap om föreningslivet och på så sätt underlätta integrationen i samhället. Utvecklingsarbetet NAD är tänkt att pågå i omkring fyra år, med finansiering år för år, för att implementeras som en modell och metod för ökad integration. På sikt är förhoppningen att alla delregioner i Västra Götalandsregionen ska vara en del av NAD i Väst.

Mer information om NAD www.vgregion.se/NAD

 

 

Bifogade filer: 
PDF icon verksamhetsplan_2020.pdf