SENS Skaraborg

SENS är en ideell och politiskt obunden förening som skall främja samarbete mellan nätverkets medlemmar för att utveckla den sociala ekonomin i Skaraborg. Föreningen skall vara en plattform för aktörer inom social ekonomi och verka för att tydliggöra kraften inom sektorn. Medlemmar kan vara kooperativ, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller stiftelser.

SENS – Vilka är vi och varför?

SENS är bildat ur ett nätverk mest bestående av projektägare som erhöll medel från EU socialfond (gamla Mål 3 som upphörde 2007). Vi såg efter hand behovet av plattform för att i samhället kunna representera Skaraborgs sociala ekonomi. När vi bildade SENS 2004 så var detta motiv men även att mötas, utbyta idéer och samverka samt att inhämta mer kunskap till oss verksamma inom social ekonomi.

Medlemsavgiften är 200 kr och sätts in på plusgirokonto: 148993-9.
I meddelanderaden skriver ni vad föreningen heter, organisationsnummer, mailadress till föreningen samt telefonnummer.

Just nu skriver SENS ett remissvar till Västra Götalandsregionen angående Överenskommelsen för den sociala ekonomin.

Du kan hitta mer information om Överenskommelsen här: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-G...

Har du/din förening synpunkter på Överenskommelsen så får ni gärna höra av er till SENS. Vi är intresserade av att veta vad Ni tycker!

 

Bifogade filer: 
PDF icon stadgar_sens_2016.pdf