Föreningen

Föreningen Social Ekonomi Sjuhärad leds av en styrelse enligt följande:

Ordförande:         Jan Nolin, Föreningen Hemgården Borås

Vice ordförande:  Anita Zetterman, Västra Götalands Idrottsförbund

Ledamöter:          Camilla Karlsson, Borås Folkhögskola
                            Annika Andersson, Leader Sjuhärad 
                            Alf Hedlund, SISU Idrottsutbildarna 
                            Anders Hjort, Fair Trade Shop Borås 
                            Fredrik Dahl, Svenljunga Kommun

Revisor:               Claes Bergquist, HSSL Sjuhärad

                

Valberedning:      Per Jagemark, SISU Idrottsutbildarna

Administration:    Carina Krii, Coompanion Sjuhärad