Kontaktuppgifter

Social ekonomi i Fyrbodal (SEF) har idag lokaler ihop med Coompanion Fyrbodal.

Kontaktuppgifter:
Lotta Åberg
SEF
c/o Coompanion Fyrbodal
Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan
Tel. 0705-98 90 95
lotta.aberg(a)coompanion.se