Kontaktuppgifter

Vill du ha kontakt med GSE kontakta ordförande Pia Svanqvist på 076-808 13 96 eller någon annan i styrelsen.
Styrelsemedlem Organisation Roll i styrelsen
Diana Ghinea Coompanion Ledamot
Pia Svanqvist GFC Göteborgs Föreningscenter Ordförande
Eric Andersson Hela Människan V Götaland Ledamot
Holger Andersson Hela Sverige skall leva

Ledamot

Stig-Åke Johansson

Funktionsrätt VG

Ledamot

Erliing Zetterman 

Länsnykterhetsförbundet

Ledamo
Marie-Louise Bergdahl

Skoopi GR Sociala Arbetskooperativens intresseorganisation
 

Ledamot

Snezana Antic

SIOS Sveriges invandrarorganisationers samarbetsorganisation Kassör
     
Pernilla Svebo Skoopi GR Suppleant