SENS styrelse

Styrelsen som valdes på årsmötet 2021 ser ut enligt följande:

Ordförande: Helena Dahlström, HSSL

Ledamöter:
Kicki Borhammar, Föreningen Kvinna Skaraborg
Lars Carling, Studieförbundet Vuxenskolan
Lars-Åke Andersson, FUB Töreboda
Britt Arthursson, SRF Skaraborg
Kristina Berneholm, Coompanion Skaraborg
Per Ekberg, Västergötlands Idrottsförbund/SISU

Revisor: Rolf Larsson, Västergötlands Hembygdsförbund

Valberedning: Anne Svensson, sammankallande samt Anna Ohlin-Ingebretsen,Västergötlands Hembygdsförbund och någon representant från SISU/idrottsutbildarna